• nl
Taalkeuze

Tips voor Sinterklaas of de Kerstman (of nieuwjaarsgeschenken)

Categorie: Sociaal   Datum: 6/12/2013

De Sint is onlangs bij ons langs geweest. Bij deze aangelegenheid, net zoals bij andere speciale gebeurtenissen, kan de werkgever geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalcheques aanbieden aan zijn personeel. Deze geschenken kunnen onder bepaalde voorwaarden vrij van RSZ en BV toegekend worden.

Dit voordeel moet gelden voor alle werknemers van de onderneming en het maximum bedrag dat wordt vrijgesteld hangt af van de gelegenheid: 

  • Voor de Sint, Kerstmis of Nieuwjaar kan elke werknemer een geschenk of een cheque ontvangen met een maximale waarde van 35 EUR (te verhogen met 35 EUR per kind ten laste).
  • Naar aanleiding van een eervolle onderscheiding (officiële of burgerlijke onderscheiding buiten de onderneming), mag het bedrag niet hoger zijn dan 105 EUR per jaar en per werknemer. 
  • Bij de pensionering van een personeelslid, mag het voordeel niet meer bedragen dan 35 EUR per dienstjaar, met een minimum van 105 EUR en een maximum van 875 EUR (het maximum geldt enkel voor de RSZ-vrijstelling). 

Indien het gaat over cheques gelden nog een aantal bijkomende voorwaarden: 

  • De cheques mogen enkel ingeruild worden bij ondernemingen die daarvoor vooraf een akkoord hebben afgesloten met de uitgevers van die cheques (de betrokken ondernemingen kan u terugvinden op de website van de uitgever van de cheques);
  • Ze mogen slechts een beperkte looptijd hebben;
  • De cheques mogen niet in speciën uitbetaald worden.  

Bron:

  • Artikel 19 § 1, 14° Uitvoeringsbesluit RSZ-wet.