• nl
Taalkeuze

Toegelaten arbeid gepensioneerden: bedragen voor 2015 gepubliceerd!

Categorie: Sociaal   Datum: 2/01/2015

Sinds 2014 worden de maximale grensbedragen van de toegelaten arbeid voor gepensioneerden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari. 

De bedragen die gelden vanaf 1 januari 2015 zijn op 19 december 2014 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

De bedragen zijn de volgende:

Grensbedrag voor activiteit als Kinder-last Gepensioneerde is jonger dan de normale pensioenleeftijd Gepensioneerde is jonger dan 65 jaar en heeft enkel overlevingspensioen Gepensioneerde heeft de normale pensioenleeftijd bereikt Gepensioneerde is 65 jaar en heeft loopbaan van 42 jaar of meer*
Werknemer, ambtenaar of mandaat Neen 7.793,00 EUR 18.144,00 EUR 22.509,00 EUR Geen beperking
Ja 11.689,00 EUR 22.680,00 EUR 27.379,00 EUR Geen beperking
Zelfstandige (of mix werknemer – zelfstandige) Neen 6.234,00 EUR 14.515,00 EUR 18.007,00 EUR Geen beperking
Ja 9.351,00 EUR 18.144,00 EUR 21.903,00 EUR Geen beperking

* Opmerking: het federale regeerakkoord van 9 oktober 2014 voorziet in een afschaffing van de beperking om bij te verdienen wanneer de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) werd bereikt OF wanneer men een loopbaan van 45 jaar kan aantonen. In tegenstelling tot de huidige regeling zal men in de toekomst dus slechts moeten voldoen aan één van beide voorwaarden. Uiteraard is dit onder voorbehoud van de publicatie van de officiële wetteksten in het Belgisch Staatsblad.

U kunt de meest recente bedragen met betrekking tot het sleutelcijfer “pensioen inkomensgrenzen arbeid” steeds raadplegen via onze website https://my.easypay-group.com/nl_BE/news/documents/key_figures/.

Bron:

  • Ministerieel besluit 11 december 2014 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 19 december 2014, 104497.