• nl
Taalkeuze

Toepassingsmodaliteiten certificatieprocedure kassasysteem bekend

Categorie: Sociaal   Datum: 11/10/2013

Vanaf 1 januari 2014 wordt het geregistreerd kassasysteem ingevoerd in de horecasector (zie ook Nieuwsflash van 17 mei 2013). Vanaf dan kunnen horecawerkgevers vrijwillig de elektronische kassa gebruiken. Tegen eind 2015 zal het gebruik verplicht worden voor alle ondernemingen waarvan de ontvangsten uit het verschaffen van maaltijden (om ter plaatse te worden gebruikt) minstens 10% van de totale omzet (excl. BTW) bedragen.  

De wet van 30 juli 2013 met betrekking tot de certificatie van het “geregistreerd kassasysteem” of de “fiscale data module” voorziet in de invoering van een certificatieprocedure. Een aantal toepassingsmodaliteiten hierover werden bij KB bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2013.

Voor elke aanvraag tot certificatie moet de producent of invoerder een volledig dossier indienen bij de bevoegde dienst van de FOD Financiën. Het verschenen KB bepaalt wat de inhoud is van dit dossier, meer bepaald welke inlichtingen en documenten dit dossier moet bevatten. Eens een volledig dossier werd ingediend, beschikt de FOD Financiën over een termijn van 3 maanden om het product te certificeren. 

Wanneer de FOD vaststelt dat het systeem niet meer in overeenstemming is met het certificaat, zal de producent of invoerder hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Het certificaat kan zelfs na een  onderzoek worden ingetrokken. 

Wat zijn de gevolgen van de intrekking voor de gebruiker? 

  • Een gebruiker (lees: horecawerkgever) die in kennis wordt gesteld van de intrekking van het certificaat van de producent of invoerder van het door hem gebruikte systeem, krijgt 3 maanden de tijd om te beschikken over een (eventueel nieuw) conform kassasysteem of fiscale data module. 
  • Is de gebruiker (lees: horecawerkgever) van oordeel dat het kassasysteem of fiscale data module wel degelijk voldoet aan de opgelegde technische vereisten, beschikt hij over een maand om bij de FOD een verzoek in te dienen om ter plaatse het betreffende onderdeel te onderzoeken. 

Inwerkingtreding: 18 oktober 2013

Bron: 

  • KB 1 oktober 2013 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten ten aanzien van de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, BS 8 oktober 2013, 70848.