• nl
Taalkeuze

Tot 10 jaar de tijd om geld terug te vorderen van de werknemer!

Categorie: Sociaal   Datum: 25/11/2016

Wat te doen als uw onderneming ooit per vergissing te veel betaalde aan een werknemer? Bedragen die onverschuldigd werden betaald moeten logischerwijze worden terugbetaald, maar binnen welke termijn dient de werkgever die terugbetaling dan te eisen? En wat te doen als de werknemer niet meer in dienst is intussen?

In het arbeidsovereenkomstenrecht bedraagt de termijn tot terugvordering van bepaalde bedragen normaalgezien steeds vijf jaar, zonder dat men bovendien verder kan teruggaan dan één jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Nu heeft het Hof van Cassatie beslist dat indien het gaat om een terugvordering van onverschuldigde gelden, dat geen vordering kan zijn die steunt op de arbeidsovereenkomst. Dit heeft als gevolg dat steeds de algemene verjaringstermijn van tien jaar speelt, en dit ongeacht of de arbeidsovereenkomst intussen al dan niet werd beëindigd. Een werkgever heeft dus met andere woorden tot tien jaar na de onverschuldigde betaling de tijd om deze vergissing recht te zetten.

Bron:

  • Cass. 10 oktober 2016, S.14.0061.N