• nl
Taalkeuze

Trillium - overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen

Categorie: Fiscaal   Datum: 13/02/2015

Sinds 2009 bezorgt de RSZ jaarlijks aan alle ondernemingen uit de privésector een overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen (“Trillium”) die werden toegepast binnen de onderneming. 

Op de website van de RSZ valt het volgende te lezen:

Binnenkort in uw e-Box: het jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen

Tussen 5 en 28 februari 2015 stuurt de RSZ aan alle ondernemingen die onder de wet op de cao’s en de paritaire comités vallen het jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen (Trillium) voor 2014. Het overzicht wordt verzonden naar de e-Box van uw onderneming. Als uw e-Box niet actief is, krijgt u het overzicht op papier. 

U bent verplicht het jaaroverzicht schriftelijk aan uw ondernemingsraad te bezorgen. Is er geen ondernemingsraad, dan moet u het overzicht aan de vakbondsafvaardiging geven. Als er ook geen vakbondsafvaardiging is, moeten uw werknemers het document kunnen raadplegen. 

Deze mededeling moet normaal gebeuren binnen de maand volgend op de ontvangst. Als uw onderneming een ondernemingsraad of een syndicale afvaardiging heeft, bezorgt u hen Trillium op het moment dat u de jaarlijkse informatie over werkgelegenheid meedeelt.

Bron: