• nl
Taalkeuze

Trillium - overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen

Categorie: Sociaal   Datum: 10/02/2017

Sinds 2009 bezorgt de RSZ jaarlijks aan alle ondernemingen uit de privésector een overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen (“Trillium”) die werden toegepast binnen de onderneming.

Op de website van de RSZ valt het volgende te lezen:

“Jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen binnenkort in uw e-Box

Zoals elk jaar stuurt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in februari 2017 het jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen (Trillium) op naar alle werkgevers die onder de wet van 5 december 1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités vallen.

Ondernemingen met een actieve e-Box ontvangen dit overzicht in hun e-Box. Als uw e-Box niet actief is, krijgt u het overzicht op papier.

Doel

U bent verplicht het jaaroverzicht schriftelijk aan uw ondernemingsraad te bezorgen. Is er geen ondernemingsraad, dan moet u het overzicht aan de vakbondsafvaardiging geven. Als er ook geen vakbondsafvaardiging is, moeten uw werknemers het document kunnen raadplegen.

Deze mededeling moet normaal gebeuren binnen de maand volgend op de ontvangst. Als uw onderneming een ondernemingsraad of een syndicale afvaardiging heeft, bezorgt u hen Trillium op het moment dat u de jaarlijkse informatie over werkgelegenheid meedeelt.

Welke gegevens?

Voor elke maatregel waarvan een werkgever in de kwartalen vanaf 4/2015 tot en met 3/2016 heeft gebruikgemaakt, worden opgenomen:

  • het aantal betrokken werknemers in absolute aantallen en in voltijdse equivalenten (prestaties waarvoor de tewerkstellingsmaatregel werd toegepast);
  • het financiële voordeel dat de maatregel heeft opgeleverd.

Dit overzicht houdt rekening met de regionalisering van bepaalde doelgroepverminderingen als gevolg van de 6de Staatshervorming. Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen de federale maatregelen en de regionale maatregelen. De regionale maatregelen zijn uitgesplitst per regio.

Meer informatie

Meer informatie over de tewerkstellingsmaatregelen zelf vindt u in de administratieve instructies RSZ. Gebruikt u de e-Box van uw onderneming nog niet? Ontdek de voordelen op de pagina van e-Box.”

Bron: