• nl
Taalkeuze

Trillium - wat doet u hiermee?

Datum: 16/02/2018

Als werkgever die onder de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités valt ontvangt u jaarlijks van de RSZ een overzicht van de toegepaste tewerkstellingsmaatregelen.

Indien u gebruik maakt van de beveiligde elektronische brievenbus, de e-box, zal u het overzicht binnenkort ontvangen via elektronische post. Zo niet, ontvangt u dit per gewone post.

Op dit overzicht wordt duidelijk het aantal werknemers vermeld in absolute aantallen en in voltijdse equivalenten waarvoor de maatregel werd toegepast, alsook het financiële voordeel dat dit voor u opleverde.

Het trillium moet door u schriftelijk overgemaakt worden aan de ondernemingsraad. Bij gebreke aan ondernemingsraad, maakt u dit over aan uw vakbondsafvaardiging. Indien u niet over een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging beschikt, moet het overzicht door uw werknemers geconsulteerd kunnen worden.

Bron:

  • Website RSZ