• nl
Taalkeuze

Uitkering tijdelijke werkloosheid: 70 % van (eventueel begrensd) loon ongeacht familiale toestand

Categorie: Sociaal   Datum: 12/04/2013

Tot 1 april 2013 gold dat er bij het toekennen van de uitkering naar aanleiding van tijdelijke werkloosheid een onderscheid gemaakt werd naargelang de familiale toestand van de betrokken werknemer.

Indien de betrokken werknemer samenwonend met gezinslast of alleenwoonde  was, ontving deze 75% van het (eventueel begrensd) loon.

Indien de betrokken werknemer daarentegen samenwonende was, ontving deze 70% van het (eventueel begrensd) loon.

Vanaf 1 april 2013 ontvangt de betrokken werknemer ongeacht zijn familiale toestand 70% van het (eventueel begrensd) loon.

Bron:

  • KB 28 maart 2013 tot wijziging van artikel 114 van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 5 april 2013, 21343.