• nl
Taalkeuze

Uitnodiging opleiding Sociale Actualiteit juni 2016

Categorie: Opleiding   Datum: 27/05/2016

Reeds vroeger dan verwacht kwam een einde aan de fel bediscussieerde indexsprong, m.n. vanaf 1 mei 2016 is de indexsprong voorbij! Maar welke impact heeft het einde van deze indexsprong op de berekening van de lonen?

De strijd tegen de sociale fraude blijft een actueel thema! Recent werd op de federale Ministerraad een plan goedgekeurd tegen sociale dumping en sociale fraude. Op basis van dit actieplan worden diverse maatregelen voorzien om de strijd tegen de sociale fraude verder op te voeren.
Vanaf 1 mei 2016 treden ook een aantal wijzigingen in werking met als doel het Sociaal Strafwetboek te actualiseren. Welke impact kunnen deze wijzigingen met zich voor u meebrengen?

Hoe ver staan de Gewesten ondertussen met de regionalisering van het doelgroepenbeleid, wat is de stand van zaken met de mogelijke afschaffing van de 38-urenweek, …De zomervakantie staat tevens voor de deur! Dat betekent dat ook heel wat studenten opnieuw de werkvloer gaan betreden.

Verder lichten we u enkele nieuwigheden en sociale actualiteit toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid.

Wij geven u ook de mogelijkheid om eventuele vragen op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de opleiding.

Programma:

  • Einde van de indexsprong: wat zijn de concrete gevolgen?
  • Betaling van onderhoudsdiensten voor huis en tuin via uw werkgever: nieuwe loonformule?
  • Economische werkloosheid: voorziene aanpassing bijzondere bijdrage overmatig gebruik economische werkloosheid en versoepeling economische werkloosheid voor bedienden
  • Plan tegen sociale dumping en sociale fraude: welke actiemaatregelen worden voorzien?
  • Actualisering van het Sociaal Strafwetboek: nieuwe aandachtspunten voor de werkgever?
  • Regionalisering doelgroepenbeleid binnen de Gewesten: stand van zaken?
  • Project werkbaar werk: hoe zit het met de uitvoering ervan?
  • Wetsvoorstel ter invoering van een antwoordplicht ten aanzien van sollicitanten: advies van de NAR
  • Tewerkstellen van studenten tijdens de zomervakantie: reminder van de spelregels
  • Diversen

Schrijf u hier in voor de opleiding sociale actualiteit van juni 2016. De plaatsen zijn beperkt!

Meer info kunt u bekomen op het nummer 051/48.05.95 of via e-mail op info_easyservices@easypay-group.com. Bekijk ook onze opleidingskalender op onze website.