• nl
Taalkeuze

Uitnodiging opleiding "Sociale Actualiteit" - juni 2014

Categorie: Opleiding   Datum: 30/05/2014

De Wet Eenheidsstatuut was een feit op 26 december 2013. Niettemin bestonden er nog heel wat onduidelijkheden over de precieze toepassing van een aantal bepalingen. Inmiddels is er verduidelijking gekomen inzake de afwijkende opzeggingstermijnen voor bepaalde categorieën arbeiders, over de verhouding tussen het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) en de ontslagcompensatievergoeding en de weerslag op de vervangingsplicht, over de nieuwe regeling inzake outplacement, de compenserende maatregelen voor de hogere ontslagkost, …

Ook aan de economische werkloosheid werd recent gesleuteld: er is een versoepeling in de termijn voor de mededeling van de eerste dag werkloosheid en thans moet het werfadres altijd verplicht vermeld worden. En hoe zit dat nu met het opstellen van het opleidingsplan tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid? 

Op al deze vragen krijgt u een antwoord tijdens onze opleiding "Sociale actualiteit juni 2014". 

Met de vakantie voor de deur staan we ook stil bij de studentenarbeid. 

Verder lichten we u enkele nieuwigheden en sociale actualiteit toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid. 

Wij geven u ook de mogelijkheid om eventuele vragen of moeilijkheden op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de volgende opleiding. Op deze wijze kunnen we nog beter inspelen op uw bezorgdheden. 

Programma:

  • Nieuwe ontwikkelingen inzake het eenheidsstatuut
  • Aanpassing van de taalwetgeving: Voortaan mogelijk om een arbeidsovereenkomst in een andere taal op te maken?
  • Aanpassingen aan de tijdelijke werkloosheid
  • Is het einde van de papieren maaltijdcheques in zicht?
  • Wijzigingen aan de welzijnswet (pestwet)
  • Opfrissing studentenarbeid in een notendop
  • Ontwerpwet relanceplan en diverse bepalingen sociale zekerheid
  • Varia
  • Wat zit er nog in de pipeline voor de volgende maanden…

Schrijf u hier in voor de infosessie van juni 2014. De plaatsen zijn beperkt!