• nl
Taalkeuze

Uitnodiging opleiding "Sociale Actualiteit" - september 2014

Categorie: Opleiding   Datum: 5/09/2014

De Wet Eenheidsstatuut blijft 8 maanden na datum nog steeds om verduidelijkingen vragen. Ook nu werden hier en daar enkele nuances aangebracht. Op gewestelijk vlak werden ondertussen de respectievelijke regeerakkoorden afgesloten; wij lichten de sociaalrechtelijke bepalingen voor u nader toe.

De regels rond de RSZ voor occasionele werknemers werden gewijzigd. Wat is er precies veranderd? Herinnert u zich nog het feit dat vaderschapsverlof ook werd uitgebreid naar de meeouder, waar de laatste puzzelstukjes ontbraken om tot een geheel te komen?

Papieren of elektronische maaltijdcheques, is de beslissing nu reeds definitief of niet? 

Op al deze vragen krijgt u een antwoord tijdens onze opleiding "Sociale actualiteit september 2014". 

Wij kijken ook al even verder naar het jaareinde en bespreken de wijzigingen aan de decemberafrekening.

Verder lichten we u enkele nieuwigheden en sociale actualiteit toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid. 

Wij geven u ook de mogelijkheid om eventuele vragen of moeilijkheden op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de volgende opleiding. Op deze wijze kunnen we nog beter inspelen op uw bezorgdheden.

Programma: 

  • Nieuwe ontwikkelingen inzake het eenheidsstatuut
  • De gewestelijke regeerakkoorden: welke zijn de krachtlijnen
  • Decemberafrekening: een heropfrissing van de toekomstige wijzigingen
  • Formulier driejaarlijkse enquête woon-werkverkeer gepubliceerd
  • RSZ en occasionele werknemers
  • Omzetting vaderschapsverlof naar meeouders: verder uitgewerkt
  • Papieren of elektronische maaltijdcheques
  • Varia
  • Wat zit er nog in de pipeline voor de volgende maanden…

Schrijf u hier in voor de infosessie van september 2014. De plaatsen zijn beperkt! 

Meer info kunt u bekomen op het nummer 051/48.05.95 of via e-mail op info_easyservices@easypay-group.com. Neem alvast ook een kijkje in de opleidingskalender op de website.