• nl
Taalkeuze

Uitnodiging opleiding "Sociale actualiteit" juni 2017: nu ook te Genk!

Categorie: Opleiding   Datum: 9/06/2017

Sinds de zesde staatshervorming kunnen de gewesten voorzien in een eigen tewerkstellingsbeleid, waardoor afhankelijk van het gewest (Vlaanderen, Brussel of Wallonië) waarin u als werkgever actief bent, verschillende tewerkstellingsmaatregelen en/of doelgroepverminderingen op uw personeel van toepassing kunnen zijn. Na Vlaanderen (1 juli 2016) en Brussel (1 oktober 2016 oudere werknemers), voorziet Wallonië op 1 juli 2017 op haar beurt in een grondige hervorming en herschikking van haar doelgroepenbeleid.

Dit leidt ertoe dat het op heden als personeelsverantwoordelijke cruciaal is om een grondig inzicht te hebben in de actuele tewerkstellingsmaatregelen in de diverse gewesten. Het volgen van onze actualiteitssessie zal u in staat stellen om uw aanwervingspolitiek te optimaliseren in functie van deze diverse maatregelen (bv. woonplaats werknemer, geschooldheid, ogenblik van indiensttreding, overgangsmaatregelen,…).

Ook mobiliteit naar het werk (woon-werkverkeer) is en blijft een hot topic; getuige hiervan is alvast de discussie omtrent het uitwerken van een ‘mobiliteitsbudget’. We gaan samen met u alvast eens na welke de denkpistes hierbij kunnen zijn.

Tot slot wordt flexibel verlonen ook even in de picture gezet: veelal een win-win situatie voor zowel werkgever als werknemer. In recente media komt het ‘cafetariaplan’ als flexibel verloningsmiddel steeds nadrukkelijker naar voren. We gaan samen eens na wat een cafetariaplan kan betekenen en staan tevens ook stil bij andere actuele alternatieve loonvormen.

Bovendien kan er vanaf deze actualiteitssessie eveneens worden ingeschreven op onze nieuwe locatie te Genk. Wij hopen u alvast daar te mogen verwelkomen!

Schrijf u nu in voor onze sociale actualiteitsopleiding van juni of schrijf u in voor alle actualiteitsopleidingen via het abonnement sociale actualiteit voor 2017 en profiteer van een korting!