• nl
Taalkeuze

Uitnodiging opleiding "Sociale actualiteit November 2015"

Categorie: Opleiding   Datum: 6/11/2015

De engagementen in het kader van de Tax shift beginnen stilaan voor werkgever en werknemer meer concreet vorm te krijgen zoals o.m. de wijze & timing waarop de RSZ-bijdragen in hoofde van de werkgever voorzien verlaagd te worden (van gem. 33% naar 25%). 

De rendementsgarantie op bedrijfspensioenen doet al geruime tijd het nodige stof opwaaien; recent bereikten de sociale partners op de valreep hieromtrent dan toch een akkoord. In het kader van de maatregelen ‘Werkbaar Werk’, werd tevens heel recent het idee geopperd om de overdracht van extra-legale verlofdagen mogelijk te maken (‘loopbaansparen’).  

We lichten de impact van deze significante maatregelen voor u graag nader toe. 

Het jaareinde nadert tevens reeds met rasse schreden. Hoog tijd om eens te verifiëren of een aantal aandachtspunten tijdens het voorbije jaar werden nageleefd; vanzelfsprekend blikken we ook eens vooruit en lijsten we samen op wat ons bij het nieuwe jaar 2016 allemaal te wachten staat. 

Verder lichten we u enkele nieuwigheden en sociale actualiteit toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid. 

Wij geven u ook de mogelijkheid om eventuele vragen op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de opleiding. Wij hopen hiermee nog beter te kunnen inspelen op uw bezorgdheden. 

Programma

 • Tax Shift - concrete invulling van o.m. de verlaging van de RSZ-werkgeversbijdragen tot gem. 25%?
 • Akkoord van de sociale partners omtrent de rendementsgarantie op bedrijfspensioenen?
 • Implicaties van het weigeren van outplacement vanaf 1 januari 2016?
 • Het project « Werkbaar werk » - stand van zaken (o.m. mogelijkheid om extra-legale verlofdagen over te dragen)?
 • Verlies de decemberafrekening straks niet uit het oog!
 • Algemene sociaalrechtelijke aandachtspunten bij het einde van een kalenderjaar?
 • Werk maken van de invulling van de loonnorm 2016!
 • Wat wijzigt er allemaal op 1 januari 2016 op vlak van o.m. grensbedragen, tijdskrediet, SWT,..?
 • Diversen:
  • Start procedure sociale verkiezingen staat voor de deur!
  • Verbod tot loonbetaling in cash…maar niet voor iedereen?
  • Motivering van ontslag (CAO nr. 109 NAR) in de sectoren met afwijkende opzeggingstermijnen?
  • Hoe zou het met de indexsprong zijn?

Schrijf u hier in voor de opleiding sociale actualiteit van november 2015. De plaatsen zijn beperkt!

Meer info kunt u bekomen op het nummer 051/48.05.95 of via e-mail op info_easyservices@easypay-group.com. Neem alvast ook een kijkje in de opleidingskalender op de website.