• nl
Taalkeuze

Uitnodiging opleiding "Sociale actualiteit november 2014"

Categorie: Opleiding   Datum: 7/11/2014

De nieuwe regering Michel I is een feit. Na ruim 4 maanden onderhandelen is het federale regeerakkoord tot stand gekomen. Ook op arbeidsrechtelijk vlak zijn er heel wat wijzigingen op til. In onze opleiding “Sociale actualiteit november 2014” bekijken we onder andere de uitbreiding van het gewaarborgd loon tot 2 maanden, een verdere afbouw van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (ex-brugpensioen) en aanpassingen en afschaffingen aan het stelsel van tijdskrediet. Naast deze maatregelen voorziet het regeerakkoord tevens in diverse andere wijzigingen zoals o.m. de mogelijke omschakeling van de 50 dagen studentenarbeid in uren. 

Tijdens onze opleiding "Sociale actualiteit november 2014" zullen wij deze maatregelen van naderbij bekijken. Op deze manier kan u reeds de impact opmeten voor uw onderneming!

Verder lichten we u enkele nieuwigheden en sociale actualiteit toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid.

Beschikt u over een “Juridisch Comfort Full pakket”, dan heeft u jaarlijks recht op gratis 1 sessie sociale actualiteit. Deze opleiding sociale actualiteit in november is uw laatste kans om gebruik te maken van dit in aanbod in 2014. Schrijf u nu alvast in!

Wij geven u ook de mogelijkheid om eventuele vragen op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de opleiding. Wij hopen hiermee nog beter te kunnen inspelen op uw bezorgdheden. 

Programma: 

 • Nieuwe regering Michel I
  • Impact verlenging gewaarborgd loon tot 2 maanden 
  • Verdere afbouw van het stelsel SWT (ex-brugpensioen)
  • Tal van wijzigingen op vlak van pensioenen
  • Wat betekent de indexsprong?
  • Aanpassingen krediet studentenarbeid
  • ...
 • Feestdagen en jaarlijkse vakantie in 2015 
 • Richtlijnen RVA bij gebruik van C4 documenten
 • Vrijstelling doorstorting BV wetenschappelijk onderzoek: meldingsplicht!
 • Stroomonderbrekingen binnen uw bedrijf? Kan de werkgever steeds een beroep doen op tijdelijke werkloosheid?
 • Verlies de decemberafrekening niet uit het oog!
 • Algemene sociaalrechtelijke aandachtspunten bij het einde van een kalenderjaar?

Schrijf u hier in voor de opleiding "Sociale actualiteit van november 2014". De plaatsen zijn beperkt! 

Meer info kunt u bekomen op het nummer 051/48.05.95 of via e-mail op info_easyservices@easypay-group.com. Neem alvast ook een kijkje in de opleidingskalender op de website.