• nl
Taalkeuze

Uitnodiging sessie "Sociale actualiteit maart 2013"

Datum: 1/03/2013

In 2013 moeten er belangrijke knopen doorgehakt worden. We denken hierbij aan het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden, de wijzigingen aan de uitzendarbeid, aanpassingen aan de wetgeving inzake collectief ontslag, enz.

In afwachting van deze mijlpalen blijft het sociaal recht elke dag veranderingen ondergaan. Tijdens onze actualiteitssessie van maart 2013 (2u) lichten we alle nieuwigheden en sociale actualiteit voor u toe op vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid. 

In ons centraal thema staan we stil bij het systeem van de “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen” (de zgn. netto bonus). De vraag die hierbij gesteld moet worden is of dit systeem nog steeds aantrekkelijk is sinds de recente wijzigingen. Een werknemer moet immers ook een bijdrage van 13,07 % betalen op elke bonus betaald vanaf 1 januari 2013. In ruil werd het bedrag op RSZ vlak verhoogd tot 3.100 EUR. Op fiscaal vlak is het vrijgesteld bedrag evenwel (nog) beperkt tot 2.488 EUR. Wat zijn de gevolgen van de verschillende behandelingen van dit voordeel op sociaal en fiscaal vlak voor de werkgever en de werknemer? 

Ook geven wij u de mogelijkheid om eventuele vragen of moeilijkheden op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de volgende opleiding. Op deze wijze kunnen we nog beter inspelen op uw bezorgdheden. 

Programma: 

  • Te veel tijdelijke werkloosheid in 2012 kan u zuur opbreken! En dan ook nog nieuwe verplichtingen voor tijdelijke werkloosheid in 2013…
  • RSZ berekent voortaan zelf de voorschotten.
  • Ook Dimona voor sommige stagiairs.
  • Stand van zaken IPA 2013-2014: Zijn er al deelakkoorden? Hoe zit dat met de modernisering van de arbeidstijd?
  • De samenstelling van de indexkorf is aangepast.
  • Is de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten gewijzigd? 
  • De nieuwe doelgroepvermindering voor “middengeschoolde” jongeren: toch nog een beperking.
  • Pesten op het werk: wijzigingen op komst…
  • Hoe zat dat nu weer met de Europese aanvullende vakantie? De aanloopperiode van 3 maanden verstrijkt einde maart!
  • Varia.

Centraal thema: Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Is het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen nog steeds een gunstige maatregel voor de werkgever én de werknemer? Alvorens in te gaan op de recente wijzigingen op sociaal en fiscaal vlak en de gevolgen ervan, worden de algemene beginselen nog eens in herinnering gebracht. 

Schrijf u hier in voor de infosessie van maart 2013 of maak gebruik van onze abonnementsformule. De plaatsen zijn beperkt! 

Meer info kunt u bekomen op het nummer 051/48.05.95 of via e-mail op info_easyservices@easypay-group.com. Neem alvast ook een kijkje in de opleidingskalender op de website.