• nl
Taalkeuze

Uitnodiging sessie "Sociale actualiteit september 2013 - Het eenheidsstatuut arbeiders/bedienden"

Categorie: Opleiding   Datum: 16/08/2013

Op 5 juli 2013 was het zover. Na een marathonvergadering van meer dan 27 uur hebben de sociale partners, de Minister van Werk en de kabinetschef van de premier op de valreep een compromisvoorstel bereikt.

Het compromisvoorstel is de eerste stap in de harmonisatie van de statuten van arbeiders en bedienden: enkel het verschil inzake opzegtermijnen en carensdag wordt aangepakt. De andere verschilpunten zullen later weggewerkt worden. 

We bespreken het compromisvoorstel - dat evenwel nog in wetteksten gegoten moet worden - in detail. Aan de hand van voorbeelden en berekeningen lichten we de nieuwe opzegtermijnen toe. Ook adviseren we wat te doen tijdens de overgangsperiode tot 31 december 2013. Immers, ondanks het feit dat het verschil weggewerkt moest worden tegen 8 juli 2013, treedt de nieuwe regeling maar in werking vanaf 1 januari 2014. 

Tijdens deze actualiteitssessie van september 2013 (2u) lichten we verder enkele nieuwigheden en sociale actualiteit voor u toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid. 

Ook geven wij u de mogelijkheid om eventuele vragen of moeilijkheden op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de volgende opleiding. Op deze wijze kunnen we nog beter inspelen op uw bezorgdheden. 

Programma: 

Centraal thema: Het eenheidsstatuut – Bespreking van het compromisvoorstel

Actualiteit:

  • Modernisering van de arbeidsduur 
  • Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: dan toch aanpassing van de fiscale grens? 
  • Opnieuw een stap verder in de strijd tegen de sociale fraude: een aantal beëindigingvergoedingen zijn niet langer vrijgesteld van RSZ
  • Wat staat er nog in het wetsontwerp houdende diverse bepalingen?
  • Kroatië lid van de Europese Unie: toch nog steeds arbeidskaart nodig
  • Terbeschikkingstelling van werknemers: vergeet de overeenkomst met instructies niet!
  • Varia
  • Wat zit er nog in de pipeline voor de volgende maanden…

Schrijf u hier in voor de infosessie van september 2013. De plaatsen zijn beperkt! 

Meer info kunt u bekomen op het nummer 051/48 05 95 of via e-mail op info_easyservices@easypay-group.com. Neem alvast ook een kijkje in de opleidingskalender op de website.