• nl
Taalkeuze

Uitnodiging sociale actualiteit

Categorie: Opleiding   Datum: 28/10/2016

Na lang aanslepende discussies is de federale regering er uiteindelijk in geslaagd om tot een begrotingsakkoord voor 2017 te komen. Tal van de aangekondigde maatregelen zullen voor werkgevers en werknemers een impact hebben. Wij overlopen ze samen met u.

Deeltijdse arbeid boomt! Uit recente peilingen blijkt dat het aantal deeltijdse werknemers gestaag blijft groeien, ook bij jongeren! Maar bij deeltijdse arbeid horen heel wat specifieke regels. Graag lichten we de valkuilen en aandachtspunten bij deeltijdse arbeid nader voor u toe. Tevens staan we ook eens stil bij de vereenvoudigingen die omtrent deeltijdse arbeid in het vooruitzicht worden geplaatst. 

We naderen opnieuw het jaareinde met rasse schreden. Graag blikken we samen met u reeds vooruit naar het nieuwe jaar 2017 (o.m. nieuws over loonnorm IPA 2017-2018, stand van zaken wetsontwerp “Werkbaar en wendbaar werk”, …). Met het jaareinde in zicht staan we ook graag eens stil bij een aantal faq’s en aandachtspunten op sociaal vlak bij elk jaareinde.

Bereid u alvast ook voor op de volgende stap inzake de regionalisering! Vanaf 1 januari 2017 worden heel wat tewerkstellingsmaatregelen afgeschaft (o.m. afschaffing Activa in Vlaanderen,...). Welke overgangsmaatregelen gaan hiermee gepaard en welke impact kunnen deze hebben op uw personeelsbeleid en -kost. We bundelen een aantal praktische vragen en aandachtspunten die hieromtrent rijzen. 

Verder lichten we u enkele nieuwigheden en sociale actualiteit toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid.

Wij geven u ook de mogelijkheid om eventuele vragen op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de opleiding.

Programma: 

 • Begroting federale regering 2017: impact voor werkgevers en werknemers!
 • Blik op deeltijdse arbeid!
  • Deeltijdse arbeid en sociale inspectie: welke controles? 
  • Registratie van afwijkingen in geval van deeltijdse arbeid!
  • Deeltijdse arbeid en presteren van bijkomende uren? Ook in geval van loopbaanonderbreking?
  • Deeltijdse arbeid en recht op feestdagen, jaarlijkse vakantie, …?
  • Welke administratieve vereenvoudigingen voorziet het wetsontwerp "Werkbaar en wendbaar werk" op vlak van deeltijdse arbeid?
 • Regionalisering: praktische vragen!
  • Welke maatregelen worden afgeschaft (bv. Activa,..) in Vlaanderen vanaf 1 januari 2017?
  • Welke overgangsmaatregelen zijn van toepassing? 
  • Het loopbaanportfolio – welke zijn de aandachtspunten?
  • Welke aandachtspunten bij werknemers die bv. wonen in Wallonië maar werken in Vlaanderen?
  • Stand van zaken Brussel, Wallonië en Vlaanderen?
 • Wettelijk kader voor e-archiveringsdiensten en implicaties op uw personeelsadministratie?
 • Een nieuw IPA 2017-2018 in het vooruitzicht – quid aanpassingen van de loonnormwet? 
 • Studentenarbeid in uren gaat van start op 1 januari 2017!
 • FAQ’s en aandachtspunten op sociaal vlak bij het jaareinde, o.m. decemberafrekening jaarlijkse vakantie, nieuwe leeftijds- en anciënniteitvoorwaarden op vlak van SWT,…. ! 
 • Diversen

Schrijf u hier in voor de opleiding sociale actualiteit van november 2016. De plaatsen zijn beperkt!

Meer info kunt u bekomen op het nummer 051/48.05.95 of via e-mail op info_easyservices@easypay-group.com. Bekijk ook onze opleidingskalender op onze website.