• nl
Taalkeuze

Uitstel tot 2016 van verhoogde bijdragevermindering sociale maribel

Categorie: Sociaal   Datum: 10/04/2015

De non-profitsector heeft recht op een forfaitaire vermindering voor iedere werknemer die tijdens het kwartaal ten minste 50 % presteert (in de sector van de beschutte werkplaatsen geldt een vereiste van 33 %) van het aantal arbeidsdagen of arbeidsuren van een voltijdse betrekking.

De bedragen die door deze maatregel vrijgemaakt worden, worden aangewend om bijkomende tewerkstelling in de sector te subsidiëren.

In onze nieuwsflash van 20 juni 2014 berichtten we al over de voorziene verhoging van het verminderingsforfait. Concreet was de verhoging van de bijdragevermindering, per trimester als volgt voorzien:

  • 13,92 EUR vanaf 1 januari 2015;
  • 27,84 EUR vanaf 1 januari 2017;
  • 41,76 EUR vanaf 1 januari 2019.

Het KB van 27 maart 2015 voorziet nu in een uitstel van de verhoging met 13,92 EUR met één jaar.

Dit betekent dat de verhoging van het verminderingsforfait pas zal uitgevoerd worden vanaf 1 januari 2016, in plaats vanaf 1 januari 2015 en wel als volgt:

  • 13,92 EUR vanaf 1 januari 2016;
  • 27,84 EUR vanaf 1 januari 2017;
  • 41,76 EUR vanaf 1 januari 2019.

Bron: 

  • Koninklijk besluit van 27 maart 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector, BS 8 april 2015, 20802.