• nl
Taalkeuze

Uitzendkrachten en feestdagen

Categorie: Sociaal   Datum: 4/09/2015

In het Belgisch Staatsblad van 2 september 2015 werd een nieuwe bepaling gepubliceerd met betrekking tot uitzendkrachten en feestdagen.

Het Koninklijk Besluit is van toepassing indien het gaat om twee opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid bij hetzelfde uitzendbureau en voor een opdracht bij eenzelfde gebruiker. Indien deze overeenkomsten slechts worden onderbroken door één of meer feestdagen of vervangingsdagen voor feestdagen, worden deze feestdagen of vervangingsdagen als feestdagen beschouwd tijdens dewelke de uitzendkracht in dienst was van het uitzendbureau. Dit geldt ongeacht of deze dagen al dan niet gecombineerd worden met één of meer dagen dat er gewoonlijk niet wordt gewerkt in de onderneming van de gebruiker.

Bron: 

  • Koninklijk Besluit van 10 augustus 2015 tot vaststelling van bijzondere modaliteiten betreffende de toepassing op de uitzendkrachten van de wetgeving inzake de feestdagen, BS 2 september 2015, 55880.