• nl
Taalkeuze

Update nota eenheidsstatuut

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 4/07/2014

De nota “Eenheidsstatuut – De Wet” werd opnieuw geactualiseerd naar aanleiding van een standpunt van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

Het betreft de berekeningswijze van de afwijkende (verkorte) opzeggingstermijnen voor de arbeiders die behoren tot bepaalde sectoren in geval van ontslag door de werkgever, ontslag door de arbeider en in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij herstructurering of met het oog op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) of pensioen.

U kan de nota raadplegen via deze link

Bron: 

  • Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, BS 31 december 2013, 104147;
  • http://www.werk.belgie.be.