• nl
Taalkeuze

Update nota eenheidsstatuut

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 18/07/2014

De nota “Eenheidsstatuut - De Wet” werd opnieuw geactualiseerd naar aanleiding van de publicatie van het KB dat de modaliteiten vastlegt in het geval een onderneming in herstructurering/moeilijkheden een werknemer ontslaat met het oog op SWT (voorheen “brugpensioen”).

Ook werd het schema bij outplacement verduidelijkt, alsook de toepassingsvoorwaarden van de bijzondere bijdrage FSO. 

U kan de nota raadplegen via deze link

Bron: 

  • Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, BS 31 december 2013, 104147;
  • http://www.werk.belgie.be.