• nl
Taalkeuze

Update nota eenheidsstatuut www.easypay-group.com

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 25/04/2014

De nota eenheidsstatuut werd opnieuw geüpdatet.

Deze nota geeft een duidelijke uiteenzetting van de wetgeving van het eenheidsstatuut en biedt een antwoord op vele vragen!

Meer info vindt u hier

Bron: 

  • Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, BS 31 december 2013, 104147.