• nl
Taalkeuze

Update sectorale steekkaarten t.e.m. 15 augustus 2013

Categorie: Diverse   Datum: 30/08/2013

De sectorale regelgeving is voortdurend in beweging. Daarom worden de sectorale steekkaarten op regelmatige basis geüpdatet in functie van de laatste wijzigingen. De recent aangepaste steekkaarten kan u hier op onze website terugvinden.

Gewijzigde arbeidsvoorwaarden

De gewijzigde arbeidsvoorwaarden t.o.v. de vorige versie van de sectorale steekkaart kunt u steeds raadplegen in de rubriek “wijzigingen”, vermeld na de inhoudstafel van de sectorale steekkaart.  

Ter herinnering

Sectorale steekkaarten geven een beknopt en makkelijk te begrijpen overzicht van de belangrijkste regelgeving per paritair comité. Volgende thema's komen hierbij onder meer  aan bod: 

 • arbeidsduur;
 • loonvoorwaarden;
 • carensdag; 
 • woon-werkverkeer;
 • klein verlet;
 • opzeggingstermijn;
 • eindejaarspremie; 
 • vakantie;
 • tijdelijke werkloosheid; 
 • tussenkomst FBZ; 
 • tijdskrediet/loopbaanonderbreking;
 • brugpensioen;
 • syndicale afvaardiging;
 • sectoraal pensioenstelsel;

Belangrijk! Bij intekening op de sectorale steekkaarten kunt u tevens alle info, wijzigingen en indexeringen inzake sectorale lonen & barema’s raadplegen.