• nl
Taalkeuze

Update van de sectorale steekkaarten tot 15 oktober 2013

Categorie: Sectoraal   Datum: 31/10/2013

De sectorale regelgeving is voortdurend in beweging. Daarom worden de sectorale steekkaarten op regelmatige basis geüpdatet in functie van de laatste wijzigingen. De recent aangepaste steekkaarten kan u hier op onze website terugvinden.

Gewijzigde arbeidsvoorwaarden

De gewijzigde arbeidsvoorwaarden t.o.v. de vorige versie van de sectorale steekkaart kunt u steeds raadplegen in de rubriek “wijzigingen”, vermeld na de inhoudstafel van de sectorale steekkaart.  

Ter herinnering:

Sectorale steekkaarten geven een beknopt en makkelijk te begrijpen overzicht van de belangrijkste regelgeving per paritair comité. Volgende thema's komen hierbij onder meer  aan bod: 

 • arbeidsduur;
 • loonvoorwaarden;
 • carensdag; 
 • woon-werkverkeer;
 • klein verlet;
 • opzeggingstermijn;
 • eindejaarspremie; 
 • vakantie;
 • tijdelijke werkloosheid; 
 • tussenkomst FBZ; 
 • tijdskrediet/loopbaanonderbreking;
 • brugpensioen;
 • syndicale afvaardiging;
 • sectoraal pensioenstelsel;

 

Belangrijk! Bij intekening op de sectorale steekkaarten kunt u tevens alle info, wijzigingen en indexeringen inzake sectorale lonen & barema’s raadplegen.