• nl
Taalkeuze

Update van de sectorale steekkaarten tot en met 15 juni 2014

Categorie: Sectoraal   Datum: 27/06/2014

De sectorale regelgeving is voortdurend in beweging. Daarom worden de sectorale steekkaarten op regelmatige basis geüpdatet in functie van de laatste wijzigingen. De recent aangepaste steekkaarten kan u hier op onze website terugvinden.

Gewijzigde arbeidsvoorwaarden

De gewijzigde arbeidsvoorwaarden t.o.v. de vorige versie van de sectorale steekkaart kunt u steeds raadplegen in de rubriek “wijzigingen”, vermeld na de inhoudstafel van de sectorale steekkaart.  

Ter herinnering:

Sectorale steekkaarten geven een beknopt en makkelijk te begrijpen overzicht van de belangrijkste regelgeving per paritair comité. Volgende thema's komen hierbij onder meer aan bod: 

 •   arbeidsduur;
 •   loonvoorwaarden;
 •   carensdag; 
 •   woon-werkverkeer;
 •   klein verlet;
 •   opzeggingstermijn;
 •   eindejaarspremie; 
 •   vakantie;
 •   tijdelijke werkloosheid; 
 •   tussenkomst FBZ; 
 •   tijdskrediet/loopbaanonderbreking;
 •   brugpensioen;
 •   syndicale afvaardiging;
 •   sectoraal pensioenstelsel;
 •  

Belangrijk! Bij intekening op de sectorale steekkaarten kunt u tevens alle info, wijzigingen en indexeringen inzake sectorale lonen & barema’s raadplegen.