• nl
Taalkeuze

Update van de sectorale steekkaarten tot en met 15 september 2014

Categorie: Sectoraal   Datum: 3/10/2014

De sectorale regelgeving is voortdurend in beweging. Daarom worden de sectorale steekkaarten op regelmatige basis geüpdatet in functie van de laatste wijzigingen. De recent aangepaste steekkaarten kan u hier op onze website terugvinden.

Ter herinnering

Sectorale steekkaarten geven een beknopt en makkelijk te begrijpen overzicht van de belangrijkste regelgeving per paritair comité. Volgende thema's komen hierbij onder meer aan bod: 

 • arbeidsduur;
 • loonvoorwaarden;
 • carensdag; 
 • woon-werkverkeer;
 • klein verlet;
 • opzeggingstermijn;
 • eindejaarspremie; 
 • vakantie;
 • tijdelijke werkloosheid; 
 • tussenkomst FBZ; 
 • tijdskrediet/loopbaanonderbreking;
 • brugpensioen;
 • syndicale afvaardiging;
 • sectoraal pensioenstelsel;

Belangrijk! Bij intekening op de sectorale steekkaarten kunt u tevens alle info, wijzigingen en indexeringen inzake sectorale lonen en barema’s raadplegen.