• nl
Taalkeuze

Uw professionele partner voor outplacementbegeleiding: EASY-HR

Categorie: Diverse   Datum: 10/05/2013

Outplacement in het kort

Werkgevers die een “oudere” werknemer ontslaan, moeten outplacementbegeleiding aanbieden aan die werknemer indien hij minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit heeft binnen de firma, minstens 45 jaar is op het moment van het ontslag en niet ontslagen is om dringende redenen. 

Dit outplacement houdt een begeleidingstraject in van de werknemer teneinde hem/haar te helpen een nieuwe job te vinden en gebeurt door gespecialiseerde consulenten. 

De werkgever is verplicht dit aan te bieden, zoniet riskeert hij een boete van 1.800 EUR. De werknemer is verplicht in te gaan op het aanbod, zoniet riskeert hij/zij de werkloosheidsuitkering te verliezen. Alle wettelijke info hieromtrent kunt u ook in detail vinden op www.rva.be  

Wat biedt EASY-HR precies? 

Een hele rompslomp, denkt u? Helemaal niet! EASY-HR verzorgt de volledige outplacementbegeleiding voor uw werknemers! 

Onze consulenten bieden op verschillende locaties in heel België 60 uur begeleiding, gespreid over 3 fasen van telkens 20 uur, verdeeld in sessies van 2 uur. Een volledig begeleidingstraject duurt 1 jaar. 

Het volstaat ons een mail te sturen op info_easyHR@easypay-group.com met de vraag naar outplacement. Wij bezorgen u een offerte in functie van het aantal betrokken werknemers en sturen u meteen een voorstel dat u aan uw werknemer(s) kan overmaken. Bij akkoord, nemen onze EASY-HR consultants rechtstreeks contact op met de betrokken werknemer(s) en leggen zij direct een eerste afspraak vast. Wij zorgen ervoor dat u geen verdere paperassen in het kader van outplacement hoeft af te handelen én dat uw (ex-)werknemer(s) (opnieuw) actief worden/kunnen worden op de arbeidsmarkt. 

Voor al uw vragen omtrent outplacement kunt u steeds terecht op het nummer 051/480 595 of stel uw vraag via info_easyHR@easypay-group.com.