• nl
Taalkeuze

VDAB premie 50+ vanaf 1 juli 2016 vervangen door RSZ doelgroepvermindering aanwerving voor 55-plussers

Categorie: Sectoraal   Datum: 1/07/2016

In het kader van het nieuwe doelgroepenbeleid van de Vlaamse regering, wordt de tewerkstellingspremie 50+ vanaf 1 juli 2016 vervangen door een forfaitaire RSZ-vermindering van de werkgeversbijdragen voor 55-plussers die vanaf 1 juli worden aangeworven in Vlaanderen.

Er zijn wel overgangsbepalingen van toepassing.

Aanwervingen vóór 1 juli 2016: premie 50+

Voor aanwervingen die dateren van vóór 1 juli 2016 blijft de oude regeling van toepassing.

 • Werd uw aanvraag voor de premie 50+ reeds goedgekeurd of is de aanvraag voor de premie 50+ voor een tewerkstelling die startte vóór 1 juli reeds ingediend, dan wordt de premie alsnog uitbetaald en dit gedurende maximaal 1 of 2 jaar.
 • Heeft u een oudere werknemer aangeworven vóór 1 juli 2016 maar werd de premie 50+ op heden nog niet aangevraagd? Dan beschikt u nog over 3 maanden de tijd, vanaf de indiensttreding van de vijftigplusser, om de premie 50+ aan te vragen.

Om recht te hebben op een premie 50+ moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • De werknemer is nog geen 3 maanden in dienst;
 • De vijftigplusser was werkloos toen u hem in dienst nam.
  • Was hij jonger dan 55 jaar? Dan moest hij de dag voor u hem in dienst nam, minstens een jaar ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij VDAB;
  • Was hij 55 jaar of ouder? Dan volstaat het dat hij de dag voor u hem in dienst nam, ingeschreven was als niet-werkende werkzoekende bij VDAB;
 • De vijftigplusser werd in dienst genomen met een contract van onbepaalde duur;
 • De werknemer is minstens in dienst gedurende de periode waarin u de premie ontvangt;
 • De vijftigplusser mag in de 6 maanden voorafgaand aan zijn indiensttreding beperkt in uw onderneming gewerkt hebben, op voorwaarde dat de totale loonkost (= brutoloon + werkgeversbijdragen) lager was dan 1.000 EUR.

Bovendien mag u als onderneming maar een beperkt aantal subsidies ontvangen. Werd uw loonkost in het jaar vóór u de premie aanvraagt voor meer dan 50% gefinancierd met premies van de Europese, federale of Vlaamse overheid? Dan komt u niet in aanmerking voor de premie 50+.

De premie 50+ kan u op heden nog aanvragen via de website van de VDAB: https://www.vdab.be/werkgevers/mijnvdab

Nieuwe regeling vanaf 1 juli 2016: forfaitaire RSZ-verminderingen

De nieuwe doelgroepvermindering “oudere werknemers” kan onderverdeeld worden in twee categorieën:

 • De nieuwe aanwervingen vanaf 1 juli 2016
 • De zittende werknemers (= werknemers die reeds in dienst zijn bij werkgevers die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest én die tot de private profitsector behoren)

Nieuwe aanwervingen vanaf 1 juli 2016

Voorwaarden:

 • De oudere werknemer is ingeschreven als niet-werkend werkzoekende bij de VDAB. Minstens één dag inschrijving net voor de aanwerving volstaat;
 • De werknemer werd in de 4 kwartalen voor zijn indiensttreding niet tewerkgesteld bij dezelfde werkgever;
 • De werknemer is minstens 55 jaar oud op de laatste dag van het kwartaal;
 • Het loon van de werknemer is lager dan het refertekwartaalloon (13.400 EUR per kwartaal of 4.466,66 EUR per maand).
Leeftijd van de werknemer (op laatste dag van het kwartaal) Bedrag RSZ-doelgroepvermindering
55-59 jaar 1.150 EUR/kwartaal
Vanaf 60 jaar 1.500 EUR/kwartaal

Deze doelgroepvermindering wordt toegekend gedurende de eerste 2 jaar van de tewerkstelling. Na deze periode zijn de doelgroepverminderingen voor de “zittende” werknemers van toepassing.

Zittende werknemers (retentie)

Voorwaarden:

 • De werknemer is minstens 55 jaar oud op de laatste dag van het kwartaal;
 • Het loon van de werknemer is lager dan het refertekwartaalloon (13.400 EUR per kwartaal of 4.466,66 EUR per maand);
 • De oudere werknemer is minstens één van de vier vorige kwartalen in dienst bij de werkgever.
Leeftijd van de werknemer (op laatste dag van het kwartaal) Bedrag RSZ-doelgroepvermindering
55-59 jaar 600 EUR/kwartaal
Vanaf 60 jaar 1.150 EUR/kwartaal

Deze verminderingen worden niet automatisch toegekend. De werkgever moet de gewenste vermindering aanvragen in de DmfA (verminderingscode: 6320).

Deze nieuwe bedragen van de doelgroepverminderingen zijn van toepassing vanaf 1 juli 2016 op de oudere werknemers van 55 jaar oud die in dienst blijven.

Bron: