• nl
Taalkeuze

Vakantiegeld 2014: reageren voor 31 december 2016!

Categorie: Sociaal   Datum: 9/12/2016

Ongeveer 12.000 arbeiders en niet-zelfstandige kunstenaars hebben hun zichtrekeningnummer nog niet ingegeven bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Daardoor ontvingen zij nog steeds geen volledig vakantiegeld of slechts een gedeelte ervan voor het vakantiejaar 2014 (vakantiedienstjaar 2013).

Als zij niet reageren voor 31 december 2016, riskeren zij hun vakantiegeld te verliezen.

Hoe kunnen de werknemers weten of zij in dit geval verkeren?

De toepassing “Mijn vakantierekening”, op de website (www.rjv.fgov.be), biedt de mogelijkheid om de historiek van de betalingen van de vakantiegelden en de eventuele bedragen waarop de persoon nog recht heeft te raadplegen. Aanmelden gebeurt met een elektronische identiteitskaart (eID), de PIN-code en een kaartlezer.

Om het vakantiegeld te ontvangen, dienen de arbeiders hun persoonlijk zichtrekeningnummer mee te delen aan de betrokken vakantiekassen.
Er zijn meerdere mogelijkheden:
Voor arbeiders van wie de werkgever is aangesloten bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV):

  • surf naar de website www.rjv.fgov.be, klik op ‘mijn rekeningnummer meedelen’ en breng uw gegevens in
  • of neem telefonisch contact op via 02/627 97 60.

Voor alle arbeiders:

  • ga naar de website www.rjv.fgov.be en log in via de toepassing “Mijn Vakantierekening” met de elektronische identiteitskaart, de pincode en een e-ID kaartlezer
  • of stuur een ondertekende brief met uw gegevens (datum, naam, voornaam, adres, rijksregisternummer en zichtrekeningnummer), naar de betrokken vakantiekas.

Bron: