• nl
Taalkeuze

Vanaf 1 oktober 2014 dienstboden en ander huispersoneel RSZ onderworpen

Categorie: Sociaal   Datum: 26/09/2014

In onze nieuwsflash van 1 augustus 2014 vermeldden we al dat huispersoneel en dienstboden vanaf 1 oktober 2014 volledig onderworpen worden aan de RSZ-bijdragen. Enkel intellectuele prestaties van huishoudelijke aard die maximaal 8 uur per week verricht worden, blijven vrijgesteld van RSZ-bijdragen.

Reglementering tot 30 september 2014

Onder de categorie ‘huispersoneel’ vallen enerzijds ‘de dienstboden’ en anderzijds ‘het ander huispersoneel’.

Dienstboden

Dienstboden zijn personen die hoofdzakelijk manuele prestaties van huishoudelijke aard leveren (bijvoorbeeld wassen, strijken,..) ten behoeve van de huishouding van hun werkgever (natuurlijke persoon) of van zijn gezin.

Dienstboden zijn niet onderworpen aan RSZ-bijdragen indien:

  • de dienstbode nooit vier uur of meer per dag bij de werkgever werkt;
  • de dienstbode dagprestaties van vier uur of meer verricht, maar de som per week van deze dagprestaties van vier uur of meer in totaal geen vierentwintig uur bedraagt, eventueel bij meerdere werkgevers samen.

Dienstboden die bij hun werkgever inwonen, zijn steeds RSZ-onderhevig.

Dienstboden zijn beperkt onderworpen aan RSZ-bijdragen (met name onderworpen aan alle takken van de sociale zekerheid behalve aan de tak van de kinderbijslag) indien:

  • de dienstbode inwonend is;
  • de dienstbode niet-inwonend is, maar dagprestaties van vier uur of meer bij de werkgever levert ofwel meer dan 24 uur per week prestaties levert.

Ander huispersoneel

De categorie ‘ander huispersoneel dan dienstboden’ is onderverdeeld in:

  • zij die voor het huishouden prestaties van intellectuele aard verrichten (bijvoorbeeld kinderoppas, privéverpleegster, gezelschapsdame,…);
  • zij die voor het huishouden manuele prestaties verrichten die niet van huishoudelijke aard zijn.

Intellectuele prestaties van huishoudelijke aard

Indien men intellectuele prestaties van huishoudelijke aard verricht voor maximaal 8 uur per week is men niet RSZ-onderhevig.

Manuele prestaties van niet-huishoudelijke aard

Indien men manuele prestaties van niet-huishoudelijke aard verricht voor maximaal 8 uur per week is deze activiteit niet RSZ-onderhevig.

Opmerking: Indien men prestaties bij meerdere werkgevers levert, houdt men rekening met de globale duur van de prestaties.

Reglementering vanaf 1 oktober 2014

Dienstboden

De prestaties van dienstboden zijn voortaan volledig onderworpen aan de RSZ-bijdragen.

Ander huispersoneel

Intellectuele prestaties van huishoudelijke aard

Indien men intellectuele prestaties van huishoudelijke aard verricht voor maximaal 8 uur per week blijft men niet RSZ-onderhevig.

Manuele prestaties van niet-huishoudelijke aard

Indien men manuele prestaties van niet-huishoudelijke aard verricht voor maximaal 8 uur per week wordt deze activiteit voortaan RSZ-onderhevig.

Gevolgen voor werkgevers?

Op de website www.socialsecurity.be vindt u meer informatie terug over de concrete gevolgen voor de werkgevers. Klik hier voor deze bijkomende info.

Bron: 

  • Koninklijk besluit van 13 juli 2014 tot opheffing van de artikelen 5 en 18 en tot wijziging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 28 juli 2014, 55916;
  • Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 5 december 1969, 11753;
  • RSZ-instructies 2014/3.