• nl
Taalkeuze

Vanaf 1 september 2016 slechts 2 overeenkomsten voor alternerend leren in Vlaanderen

Categorie: Sociaal   Datum: 18/03/2016

Op de zitting van 4 maart 2016 hebben de Ministers van de Vlaamse Regering hun principieel akkoord gegeven voor een voorontwerp van Decreet dat bepaalde aspecten van het ‘alternerend leren’ regelt.

Dit voorontwerp voorziet in een vereenvoudiging van het huidige systeem van ‘leren en werken’. Waar er op heden tot wel 11 mogelijke soorten overeenkomsten bestaan waarbinnen men de combinatie van een schoolse opleiding met stage in een onderneming kan organiseren, zullen dit er vanaf 1 september 2016 nog slechts twee zijn.

Enerzijds zal er de overeenkomst alternerende opleiding zijn: deze overeenkomst zal worden gebruikt voor de jongeren die minstens 20 uur per week opleiding op de werkvloer genieten. De overeenkomst zal de rechten en plichten van partijen regelen, maar ook de manier waarop deze kan worden beëindigd, de aansprakelijkheid, vergoedingen, …

Anderzijds de stageovereenkomst alternerende opleiding: voor jongeren die minder dan 20 uren opleiding op de werkvloer volgen.

Dit voorontwerp wordt eerst nog aan tal van instanties ter advies voorgelegd en dient dan nog goedgekeurd te worden in het Vlaams Parlement. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Bron: