• nl
Taalkeuze

Vanaf 1 september 2016 slechts 2 overeenkomsten voor alternerend leren in Vlaanderen

Categorie: Sociaal   Datum: 26/08/2016

Zoals reeds eerder aangekondigd (zie nieuwsflash 18 maart 2016) werd thans op 17 augustus 2016 het Decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dit Decreet voorziet in een vereenvoudiging van het huidige systeem van ‘leren en werken’. Waar er op heden tot wel 11 mogelijke soorten overeenkomsten bestaan waarbinnen men de combinatie van een schoolse opleiding met stage in een onderneming kan organiseren, zullen dit er vanaf 1 september 2016 nog slechts twee zijn.

Enerzijds zal er de overeenkomst alternerende opleiding zijn: als de opleiding gemiddeld op jaarbasis minstens 20 uur per week opleiding op een reële werkplek omvat, zonder rekening te houden met de wettelijke feest- en vakantiedagen.

Anderzijds de stageovereenkomst alternerende opleiding:

  • als de opleiding door de Vlaamse Regering als duaal is aangeduid en op de werkplek gemiddeld op jaarbasis minder dan 20 uur per week bedraagt, zonder rekening te houden met de wettelijke feest- en vakantiedagen;
  • als de opleiding uitsluitend plaatsvindt op een gesimuleerde werkplek.

Overeenkomsten afgesloten vóór 1 september 2016?

De overeenkomsten die vóór 1 september 2016 gesloten zijn met lesvolging in het stelsel leren en werken, blijven lopen tot de einddatum ervan.
Ook de industriële leerovereenkomsten die vóór 1 september 2016 gesloten zijn, blijven tot hun einddatum ongewijzigd verder lopen.

Meer info?

Op de website van Syntra Vlaanderen (http://www.syntravlaanderen.be/veelgestelde-vragen)
wordt dit nieuwe Decreet uitvoerig toegelicht aan de hand van enkele veelgestelde vragen.

Bron: