• nl
Taalkeuze

Verbod betaling loon in cash vanaf 1 oktober 2016

Categorie: Sociaal   Datum: 2/10/2015

Betaalt u uw werknemers op vandaag hun loon nog uit in cash? Dan treft u best tijdig uw voorzorgen!

In de Nieuwsflash van 5 juni 2015 kondigden we reeds de plannen aan om een verbod op betaling van het loon in cash op te leggen. Deze plannen zijn realiteit geworden.

Vanaf 1 oktober 2016 zal het uitbetalen van het loon aan uw werknemers niet meer in contanten mogen gebeuren, maar enkel op girale wijze (per overschrijving).

Alleen sectorale CAO’s, impliciete akkoorden of gebruiken binnen de sector kunnen in uitzonderingen op dit verbod voorzien. Een K.B. zal de regels en procedures voor vastlegging en bekendmaking van deze akkoorden en gebruiken bepalen.

Bron:

  • Wet van 23 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft, B.S. 1 oktober 2015, 61543.