• nl
Taalkeuze

Verdere concretisering van Vlaams doelgroepenbeleid

Categorie: Sociaal   Datum: 1/04/2016

In onze nieuwsflash van 20 februari 2016 meldden we u reeds de op til staande hervorming van het doelgroepenbeleid.
Het Vlaamse doelgroepenbeleid zal zich in de toekomst toespitsen op de jongeren, de 55-plussers en de mensen met een arbeidshandicap.

De Vlaamse minister van werk, de heer Philippe Muyters, stelde deze week de nieuwe RSZ-bedragen voor. Hieronder vindt u de hoofdlijnen terug.

Let wel: onderstaande is nog onder voorbehoud.

Jongeren

 • RSZ-korting voor laaggeschoolde en middengeschoolde jongeren onder de 25 jaar
 • Loongrens: 2.500 EUR/maand in het eerste jaar; 2.700 EUR/maand in het tweede jaar
 • Korting per kwartaal:
    Jaar 1 Jaar 2
  Laaggeschoolden 1.150 1.150
  Middengeschoolden 1.000 1.000

55-plussers

 • De korting voor 55-plussers geldt voor zowel een nieuwe aanwerving als retentie
 • Loongrens: 4.466,66 EUR/maand
 • Korting per kwartaal:
    55-59 jaar Vanaf 60 jaar
  Retentie 600 1.150
  Aanwerving (gedurende 2 jaar) 1.150 1.500

Personen met een arbeidshandicap

Voor personen met een arbeidshandicap wordt de huidige Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) met de huidige modaliteiten behouden. Er wordt onder andere voorzien in een uitbreiding van de doelgroep voor de VOP.

Bron: