• nl
Taalkeuze

Vereenvoudiging procedure loonoverdracht

Categorie: Sociaal   Datum: 20/11/2015

In de Nieuwsflash van 8 juni 2015 kon u reeds lezen wat het voorontwerp van wet tot vereenvoudiging van de procedure van loonoverdracht precies inhield.

De NAR gaf hierover een positief advies.

Nu heeft ook de Ministerraad het licht op groen gezet. Het voorontwerp wordt nu voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Het ziet er dus steeds meer naar uit dat  - op termijn - de procedure loonoverdracht effectief eenvoudiger en goedkoper zal worden.

We houden u alvast op de hoogte van het verder verloop van dit dossier.

Bron: