• nl
Taalkeuze

Vergeet de decemberafrekening vakantiegeld 2014 niet!

Categorie: Sociaal   Datum: 7/11/2014

Sinds vakantiejaar 2007 dient u als werkgever jaarlijks in de maand december te verifiëren of er voor bepaalde van uw werknemers al dan niet een afrekening van het vakantiegeld dient te gebeuren. 

Het gaat om de bedienden die in de loop van 2014 hun arbeidstijd verminderd hebben. We denken hierbij onder meer aan:

  • vermindering van arbeidsduur in onderling overleg tussen werkgever en werknemer;
  • vermindering van arbeidsduur wegens een (tijdelijke) vermindering van werk;
  • deeltijds tijdskrediet;
  • deeltijds thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof).

Let op: in december 2014 zal geen vervroegd vakantiegeld meer berekend moeten worden. In het BS van 21 november 2013 werd immers het KB gepubliceerd dat het vervroegd vakantiegeld bij een decemberafrekening afgeschaft wordt. Er dient enkel een saldo vakantiegeld te worden berekend.

Een uitvoerige beschrijving van de decemberafrekening, geïllustreerd met uitgewerkte voorbeelden, kunt u raadplegen in onze cursus “Jaarlijkse vakantie 2014”. 

Bron:

  • Art. 46, § 3 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 6 april 1967