• nl
Taalkeuze

Vergeet de decemberafrekening vakantiegeld 2015 niet!

Categorie: Sociaal   Datum: 13/11/2015

U dient als werkgever jaarlijks in de maand december te verifiëren of er voor bepaalde van uw werknemers al dan niet een afrekening van het vakantiegeld dient te gebeuren. 

Het gaat om de bedienden die in de loop van 2015 hun arbeidstijd verminderd hebben. We denken hierbij onder meer aan:

  • vermindering van arbeidsduur in onderling overleg tussen werkgever en werknemer;
  • vermindering van arbeidsduur wegens een (tijdelijke) vermindering van werk;
  • deeltijds tijdskrediet;
  • deeltijds thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof).

Let op: 

Het jaar volgend op de decemberafrekening berekent men de vakantieduur volgens de algemeen geldende principes. Doordat men ook rekening dient te houden met het algemeen principe dat men nooit meer vakantie kan opnemen dan het stelsel waar men op dat moment in werkt en daarvoor ook vakantiegeld krijgt, kan het zijn dat de betrokken bediende te weinig vakantiegeld heeft ontvangen. Daardoor dient men ook in december van het jaar nadat de betrokken bediende verminderde van prestaties na te kijken of de bediende geen recht heeft op een eventuele extra compensatie. 

Een uitvoerige beschrijving van de decemberafrekening, geïllustreerd met uitgewerkte voorbeelden, kunt u raadplegen in onze cursus “Jaarlijkse vakantie 2015”. 

Bron:

  • Art. 46, § 3 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 6 april 1967