• nl
Taalkeuze

Vergeet de terugbetaling van het educatief verlof niet aan te vragen vóór 30 juni 2015!

Categorie: Sociaal   Datum: 19/06/2015

Indien uw werknemers educatief verlof opnamen in het schooljaar 2013-2014, dan moet u voor de terugbetaling hiervan uiterlijk op 30 juni 2015 het volledig dossier (met bijhorende bewijsstukken) naar de bevoegde diensten opsturen.

Let op: Nieuw sinds 2015:

  • De aanvragen tot terugbetaling moeten sinds 1 april 2015 worden ingediend bij het gewest waar de onderneming is gevestigd. Indien een onderneming meerdere vestigingen (exploitatiezetels) heeft in verschillende gewesten, moet de aanvraag tot terugbetaling opgesplitst worden per gewest. Zo zal er een globale aanvraag voor terugbetaling gebeuren in het Vlaamse gewest voor alle werknemers die op basis van het KBO tewerkgesteld zijn in de Vlaamse afdeling.
  • Per goedgekeurd uur betaald educatief verlof zal de werkgever een forfaitaire tussenkomst ontvangen van de overheid. Voor het schooljaar 2013-2014 is de tussenkomst afhankelijk van het soort opleiding. De overheid bepaalt de tussenkomst op basis van de opleiding zoals deze blijkt uit het getuigschrift van regelmatige inschrijving en/of trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid van de werknemer. 

Meer info kan u terugvinden in onze Nieuwsflash van 29 mei 2015.

Bron: