• nl
Taalkeuze

Vergeet uw fiscale fiche 281.50 niet in te dienen vr 30 juni!

Categorie: RSZ   Datum: 9/06/2017

Bij deze wensen wij u in herinnering te brengen dat de fiche 281.50 moet worden ingediend vóór 30 juni 2017.

Voor de fiches 281.10 tot en met 281.30 is de wettelijke uiterste indieningsdatum 1 maart. Ook de attesten 281.60 tot en met 281.85 moeten uiterlijk tegen 1 maart ingediend worden. Voor de fiches 281.00 is de uiterste indieningsdatum 31 maart. Voor de fiches 281.40 en 281.45 is de uiterste indieningsdatum 30 april.

Meer informatie kunt u terugvinden op de website van de FOD Financiën, enerzijds in de rubriek Ondernemingen > Bericht aan schuldenaars en anderzijds in de rubriek E-services > Belcotax-on-web > FAQ > Algemeen.

Bron: