• nl
Taalkeuze

Vergeet uw jaarverslag voor de interne dienst voor bescherming en preventie op het werk niet in te dienen vr 1 april 2017

Categorie: Sociaal   Datum: 3/02/2017

De werkgever moet het ingevulde model van het jaarverslag, ondertekend door hemzelf en door het hoofd van de preventiedienst, vóór 1 april 2017 overmaken aan de inspectiedienst(en) die bevoegd is/zijn voor zijn vestigingseenhe(i)d(en).
Deze ingevulde modellen mogen ook elektronisch worden toegezonden. Ook dan dient het jaarverslag eerst gevalideerd te worden door de werkgever.

Werkgevers die het verslag laattijdig of helemaal niet indienen riskeren strafrechtelijke sancties.

Let op: er bestaan drie formulieren voor het opmaken van het jaarverslag:

  • Het formulier A is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zonder afdelingen;
  • Het formulier B is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk met afdelingen;
  • Het formulier C is bestemd voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseren.

Een verklarende nota geeft een toelichting over de verschillende rubrieken van de versies A, B en C van het formulier. In de nota wordt er telkens duidelijk aangegeven voor welk formulier de toelichting bestemd is.

Bron:

  • Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, BS 31 maart 1998, 9807;
  • Koninklijk Besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk, BS 10 juli 1999, 26537;
  • Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende de algemene principes betreffende het welzijnsbeleid, BS 31 maart 1998, 9800.