• nl
Taalkeuze

Verhoging kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen in de Vlaamse PPO vanaf 1 juli 2016

Categorie: Sectoraal   Datum: 8/07/2016

Het besluit betreffende de rechtspositieregeling voorziet in de toekenning van een kilometervergoeding aan het personeelslid dat in het kader van dienstreizen gebruik maakt van zijn eigen voertuig. Jaarlijks op 1 juli vindt de automatische indexatie plaats van het bedrag van de kilometervergoeding.

Voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 bedraagt de vergoeding voor dienstverplaatsingen met een eigen motorvoertuig (een auto, motorfiets of bromfiets) 0,3424 EUR per afgelegde kilometer. De kilometervergoeding dekt alle kosten die gepaard gaan met het gebruik van het eigen motorvoertuig, met uitzondering van de parkeerkosten. Het bedrag is uniform voor alle graden en rangen en onafhankelijk van het belastbaar vermogen van het voertuig.

Bovengenoemd besluit voorziet ook in de mogelijkheid om bij carpooling de vergoeding voor de bestuurder te verhogen met 0,1713 EUR per kilometer. De meereizende personeelsleden hebben geen recht op de kilometervergoeding.

De personeelsleden die voor dienstverplaatsingen gebruik maken van hun eigen fiets hebben recht op een vergoeding van 0,1747 EUR per afgelegde kilometer.

Voor dienstreizen met het openbaar vervoer of per vliegtuig worden de reële kosten vergoed die het personeelslid bewijst.