• nl
Taalkeuze

Verhoging pensioenleeftijd definitief!

Categorie: Sociaal   Datum: 28/08/2015

Wettelijke pensioenleeftijd

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd voor werknemers vanaf 2025 (zie ook onze Nieuwsflash van 31 juli 2015) is definitief geworden naar aanleiding van de publicatie van de wetgeving in het Belgisch Staatsblad. 

De leeftijd van 65 jaar blijft behouden voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste keer ingaan uiterlijk op 1 januari 2025. 

De leeftijd wordt opgetrokken tot 66 jaar voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste keer ingaan ten vroegste op 1 februari 2025 en uiterlijk op 1 januari 2030. 

Tot slot wordt voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste keer ingaan ten vroegste op 1 februari 2030, de leeftijd verhoogd tot 67 jaar.

  Leeftijd
Tot eind 2024 65 jaar
Vanaf 2025 66 jaar
Vanaf 2030 67 jaar

Vervroegd pensioen

Ook de leeftijd waarop werknemers tot de vervroegde pensionering kunnen toetreden, wordt verder opgetrokken. Er was reeds voorzien in de optrekking tot de leeftijd van 61,5 jaar vanaf 2015 (loopbaanvoorwaarde van 40 jaar) en tot de leeftijd van 62 jaar vanaf 2016 (loopbaanvoorwaarde van 40 jaar). De wet van 10 augustus 2015 zet deze verhoging verder voort vanaf 2017.

  Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarde Uitzonderingen lange loopbaan
2015 61,5 jaar 40 jaar 60 jaar 41 jaar
2016 62 jaar 40 jaar 60 jaar
61 jaar
42 jaar
41 jaar
2017 62,5 jaar 41 jaar 60 jaar
61 jaar
43 jaar
42 jaar
2018 63 jaar 41 jaar 60 jaar
61 jaar
43 jaar
42 jaar
2019 63 jaar 42 jaar 60 jaar
61 jaar
44 jaar
43 jaar

Bron: 

  • Wet van 10 augustus 2015 tot verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd voor het rustpensioen, de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen, BS 21 augustus 2015, 54410.