• nl
Taalkeuze

Verhoging sociale werkbonus verwacht vanaf 1 augustus 2015

Categorie: Sociaal   Datum: 26/06/2015

De werkbonus zorgt ervoor dat aan werknemers met een laag loon een hoger nettoloon gegarandeerd wordt doordat ze genieten van een vermindering van de werknemersbijdragen, zonder dat daarbij het brutoloon verhoogd moet worden.

Vanaf 1 augustus 2015 wordt voorzien in een verhoging van de sociale werkbonus.

Schematisch zou de verhoging er als volgt uitzien:

a) Bedienden*

Op heden Vanaf 1 augustus 2015
S (refertemaandloon aan 100% in EUR)  R (basisbedrag in EUR)  S (refertemaandloon aan 100% in EUR)  R (basisbedrag in EUR)
≤ 1.501,82  183,97 ≤ 1.546,87 189,98
> 1.501,82 en ≤ 2.385,41  183,97 – (0,2082 x (S-1.501,82) > 1.546,87 en ≤ 2.413,00 189,98 – (0,2193 x (S -1.546,87)
> 2.385,41 0 > 2.413,00 0

*Onder ‘bediende’ wordt verstaan iemand die wordt aangegeven aan 100%.

b) Arbeiders*

Op heden Vanaf 1 augustus 2015
S (refertemaandloon aan 100% in EUR)  R (basisbedrag in EUR)  S (refertemaandloon aan 100% in EUR)  R (basisbedrag in EUR)
≤ 1.501,82 198,69 ≤ 1.546,87 205,18
> 1.501,82 en ≤ 2.385,41 198,69 – (0,2249 x (S-1.501,82) > 1.546,87 en ≤ 2.413,00 205,18 – (0,2369 x (S-1.546,87)
> 2.385,41 0 > 2.413,00 0

*Onder ‘arbeider’ wordt verstaan iemand die wordt aangegeven aan 108%.

Bovenvermelde verhoging is op heden nog onder voorbehoud aangezien het nog steeds gaat om een ontwerpwetgeving.

Bron: 

  • Ontwerp van programmawet DOC 54 1125/001