• nl
Taalkeuze

Verkiezingen op 25 mei 2014 ? Wat als uw werknemer moet werken op de dag van de verkiezingen?

Categorie: Sociaal   Datum: 9/05/2014

Mag uw werknemer van het werk afwezig blijven om zijn kiesplicht te vervullen?

Als werkgever kunt u uw werknemer niet verbieden van het werk afwezig te zijn om aan zijn kiesplicht te voldoen. Deze regel geldt voor alle werknemers die zich niet vóór of na de arbeidstijd tijdig naar het stembureau kunnen begeven. 

De werknemer die op de dag van de verkiezingen moet werken, kan ervoor opteren om via volmacht te stemmen. In dat geval dient de werkgever aan de werknemer een attest te overhandigen waaruit blijkt dat de werknemer zich om beroepsredenen onmogelijk in het stembureau kan aanmelden. De werknemer dient zich met dit attest aan te bieden op het gemeentebestuur met het oog op het bekomen van een volmachtformulier, waarbij hij een andere kiesgerechtigde kan aanduiden om in zijn plaats aan de kiesplicht te voldoen. 

Indien de werknemer persoonlijk wenst te gaan stemmen, dan kan de werkgever hem dit niet verbieden, maar zal hij gedurende zijn afwezigheid geen recht hebben op loon.

Mag uw werknemer met behoud van loon van het werk afwezig blijven om te zetelen in een stem- of telbureau?

Ook hier geldt de regel dat u als werkgever uw werknemer niet kan verbieden te zetelen in een stembureau of een telbureau, waarvoor hij werd aangesteld.

Enkel de werknemer die het ambt van bijzitter moet uitoefenen in een hoofd- of enig stembureau of in een hoofdtelbureau mag met behoud van loon van het werk afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is om deze taak uit te oefenen. Voor deze bijzitters gaat het om een bezoldigde afwezigheid onder de vorm van klein verlet.

Dit recht op klein verlet bestaat niet voor de voorzitter, de secretaris of bijzitter van een gewoon stem- of telbureau. Wie aangeduid werd als voorzitter, secretaris of bijzitter in een gewoon stem- of telbureau mag eveneens van het werk afwezig blijven, maar zal geen recht hebben op loon. In de praktijk is dat de grote meerderheid, zodat de meeste werknemers in het kader van de verkiezingen geen recht hebben op betaalde afwezigheid.

Bron: 

  • Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963, BS 11 september 1963, 8864.