• nl
Taalkeuze

Verlenging RSZ-bijdrage risicogroepen voor 2013-2014

Categorie: RSZ   Datum: 19/07/2013

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp-KB goedgekeurd dat de inspanning ten voordele van personen die tot risicogroepen behoren en werklozen moet activeren voor de periode 2013-2014.

Het ontwerp verlengt voor de periode 2013-2014 de inning van de bijdrage van 0,10% te betalen door de werkgevers voor de werknemers die tot de risicogroepen behoren. Deze bijdrage is verschuldigd door werkgevers die niet gedekt zijn door een CAO die een inspanning van 0,15% van de loonsom bestemt voor acties ten behoeve van de tewerkstelling van risicogroepen.

Bronnen: