• nl
Taalkeuze

Verlenging van de wachttijd voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Categorie: Sociaal   Datum: 27/01/2017

De ministerraad keurde op 20 januari 2017 een ontwerp van Koninklijk besluit goed dat de wachttijd voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verlengt van 6 maanden naar 12 maanden.

Deze verlenging zal (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad) in werking treden op 1 april 2017.

Bron:

  • Ontwerp-KB tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 154 tot 156 en van de artikelen 159 tot 168 van de programmawet van 19 december 2014.