• nl
Taalkeuze

Verlenging van maatregelen gelegenheidswerk in de witloofteelt: ontwerp van KB goedgekeurd op ministerraad

Categorie: Sociaal   Datum: 27/09/2013

Tot 31 december 2011 werd aan de gelegenheidswerknemers in de witloofsector (die niet tewerkgesteld zijn in de hoedanigheid van uitzendarbeider) de mogelijkheid geboden om naast de 65 dagen per jaar die men maximaal als gelegenheidsarbeider in de tuinbouwsector en in de landbouwsector kan werken, gedurende 35 extra dagen als gelegenheidsarbeider in de witloofsector te werken.

Eind december 2012 heeft de Nationale Arbeidsraad zich al positief uitgesproken over een nieuwe verlenging voor een periode van 2 jaar. Op de ministerraad van 20 september 2013 werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet in de verlenging van deze maatregelen.

Het aanwerven van een gelegenheidswerknemer in de witloofsector is interessant omdat de onderwerping van deze werknemers aan de sociale zekerheid dubbel begrensd is.

Enerzijds worden de persoonlijke en patronale bijdragen niet op het reële loon aan 108 % berekend, maar op een forfaitair loon. Anderzijds zijn de werkgeversbijdragen minder hoog dan die voor een gewone werknemer. Voor een gelegenheidswerknemer is men immers geen bijdrage jaarlijkse vakantie en loonmatigingsbijdrage verschuldigd. 

Bron: 

  • Ministerraad van 20 september 2013.