• nl
Taalkeuze

Verlenging vrijstelling bijzondere RSZ-werkgeversbijdrage tijdelijke werkloosheid voor 2013-2014

Categorie: RSZ   Datum: 19/07/2013

Op de ministerraad van 12 juli 2013 werd op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp-KB goedgekeurd dat de werkgevers die voldoende inspanning leveren voor de risicogroepen vrijstelt van de bijzondere werkgeversbijdrage voor de financiering van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen.

Werkgevers die een inspanning leveren van ten minste 0,20% van de loonmassa voor de risicogroepen zijn vrijgesteld van de bijzondere werkgeversbijdrage. Deze werkgevers dienen bij de minister van Werk een gemotiveerde aanvraag in te dienen samen met een bewijs van de inspanning.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Bron: