• nl
Taalkeuze

Verlenging werkloosheid met bedrijfstoeslag voor oudere werknemer met handicap

Categorie: Sociaal   Datum: 12/07/2013

Een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd door de ministerraad op 5 juli 2013 machtigt de sociale partners een CAO af te sluiten dat een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag instelt voor oudere werknemers met een handicap of zware fysieke problemen. De sociale partners kunnen de voorwaarden en modaliteiten van dit stelsel bepalen.

Door dit KB zal CAO nr. 105 in werking treden, dat van kracht is tussen 1 januari 2013 en 31 december 2014. Het maakt werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mogelijk voor werknemers met een beroepsloopbaan van 35 jaar die een handicap of ernstige lichamelijke problemen hebben. (Zie ook nieuwsflash van 12 april 2013)

Deze CAO vervangt CAO nr. 91, die een gelijkaardig stelsel invoerde maar per 31 december 2012 ophield van kracht te zijn.

CAO nr. 105 kon tot heden niet in werking treden omdat het KB van 3 mei 2007, dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag regelt, de sociale partners niet machtigt om na 1 januari 2008 nog een CAO met betrekking tot deze materie te sluiten. Daar zal met het nieuwe KB dus verandering in komen.

Zodra het KB gepubliceerd wordt, berichten wij u verder.

Bron: