• nl
Taalkeuze

Verplichte registratie ten laatste op 31 december 2014 van individuele pensioentoezeggingen die nog niet bij een externe pensioeninstelling zijn ondergebracht

Categorie: Sociaal   Datum: 3/10/2014

Om een overzicht te krijgen van de aanvullende pensioenen, heeft de wetgever in 2006 beslist om een databank voor aanvullende pensioenen op te richten (www.db2p.be).

Vanaf januari 2014 is de werkgever verplicht om de individuele pensioentoezeggingen voor werknemers aan te geven als die nog niet zijn ondergebracht bij een externe pensioeninstelling

Deze aangifteverplichting moet ten laatste tegen 31 december 2014 vervuld zijn. 

Voor meer informatie aangaande de aangifte kunt u terecht op de website www.db2p.be 

Bron: 

  • www.db2p.be 
  • Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 15 mei 2003, 26407.